Koska katsastukseen

Katsastusajankohta

Ajoneuvon seuraavan katsastusajankohdan voi tarkistaa katsastustodistuksesta, rekisteröintitodistuksen I-osasta tai Trafin sähköisestä asiointipalvelusta.

Katsastusajankohdat ajoneuvoluokittain 20.5.2018 alkaen


Ajoneuvot siirtyvät uuden sääntelyn mukaisiin käytäntöihin (Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta 1245/2002), kun ne on ensimmäisen kerran katsastettu uuden sääntelyn aikana. Ensimmäinen katsastus 20.5.2018 alkaen määräytyy siis vielä vanhan sääntelyn mukaisesti.


Henkilöautot (M1-luokka),

pakettiautot (N1-luokka), erikoisautot (kokonaismassa enintään 3,5
tonnia) ja raskaat nelipyörät (L7e-luokka)

Katsastettava ensimmäisen kerran viimeistään 4 vuoden kuluttua

ajoneuvon käyttöönottopäivästä. Sen jälkeen viimeistään 2 vuoden
kuluttua edellisestä katsastuksesta.

Kun käyttöönottoajankohdasta on kulunut yli 10 vuotta, on ajoneuvo

katsastettava vuosittain (viimeistään vuoden kuluttua edellisestä
katsastuksesta).

Huom! Jos ajoneuvo katsastetaan 8 - 9 vuoden kuluttua

käyttöönottopäivästä, esim. 8 v 5 kk ikäisenä, seuraava katsastus on
suoritettava kuitenkin viimeistään 10 v 0 kk ikäisenä. Jos ajoneuvo
katsastetaan yli 9 vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä, seuraava
katsastus on suoritettava viimeistään vuoden kuluttua.


Luvanvaraiseen taksiliikenteeseen käytettävät henkilöautot (M1-luokka), pakettiautot (N1-luokka), kevyet nelipyörät (L6e-luokka) ja raskaat nelipyörät (L7e-luokka)

Katsastettava viimeistään vuoden kuluttua käyttöönotosta. Sen jälkeen viimeistään vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta.
Jos käyttöönotosta tai viimeisestä katsastuksesta on kuitenkin

kulunut yli vuosi ennen luvanvaraisen liikenteen aloittamista, ajoneuvo
on katsastettava ennen luvanvaraisen liikenteen aloittamista.


Kevyet nelipyörät (L6e-luokka)

Katsastettava ensimmäisen kerran viimeistään 3 vuoden kuluttua

käyttöönottopäivästä. Seuraavan kerran viimeistään 2 vuoden kuluttua
edellisestä katsastuksesta. Sen jälkeen vuosittain (viimeistään vuoden
kuluttua edellisestä katsastuksesta).

Huom! Jos ajoneuvo katsastetaan 3 - 4 vuoden kuluttua

käyttöönottopäivästä, esim. 3 v 4 kk ikäisenä, seuraava katsastus on
suoritettava kuitenkin viimeistään 5 v 0 kk ikäisenä. Jos ajoneuvo
katsastetaan yli 4 vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä, seuraava
katsastus on suoritettava viimeistään vuoden kuluttua.


O2-luokan perävaunut

Katsastettava ensimmäisen kerran viimeistään kalenterivuoden loppuun

mennessä sinä vuonna, jolloin käyttöönottopäivästä on kulunut 2 vuotta.
Sen jälkeen 2 vuoden välein (kalenterivuoden loppuun mennessä).


Linja- ja kuorma-autot (M2-, M3-, N2- ja N3-luokka), O3- ja O4-luokan perävaunut, erikoisautot (kokonaismassa yli 3,5 tonnia) ja sairasautot

Katsastettava ensimmäisen kerran viimeistään vuoden kuluttua

ajoneuvon käyttöönottopäivästä. Sen jälkeen vuosittain (viimeistään
vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta).


Luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen käytettävät T1b-, T2b- ja T3b-luokan traktorit (nopeus > 60 km/h)

Katsastettava ensimmäisen kerran viimeistään 4 vuoden kuluttua ajoneuvon käyttöönottopäivästä.
Sen jälkeen viimeistään 2 vuoden kuluttua edellisestä katsastuksesta.

1.1.1960 tai sen jälkeen käyttöön otetut katsastusvelvolliseen ajoneuvoluokkaan kuuluvat museoajoneuvot

Katsastettava 2 vuoden välein kesäkuun loppuun mennessä.
Ennen 1.1.1960 käyttöön otetut katsastusvelvolliseen ajoneuvoluokkaan kuuluvat museoajoneuvot

Katsastettava 4 vuoden välein kesäkuun loppuun mennessä.


Hinattava laite

Ajoneuvoa ei tarvitse määräaikaiskatsastaa.